• yoni yacobi

ישומון לפעולת גנגליונים בסיסיים

נסיון שלי לעשות משהו מגניב וברור יותר על איך פועלים גנגליונים בסיסיים.


לחצו על הדגל הירוק כדי לראות את האקסונים שמקשרים בין החלקים השונים במערכת.

חצים כחולים - אקסונים מעוררים

חצים אדומים - אקסונים מעכבים

קצב הבהוב מהיר/תיבה מובלטת - נוירונים מעורערים

ללא הבהוב/תיבה שקופה - נוירונים מעוכבים.

מהירות ביניים של ההבהוב עם תיבה שקופה למחצה מאפיינים נוירונים מעוררים בקצב ירי בינוני.


לחצו על 'הרם את ידך', ו'שחרר את ידך' כדי לצפות בהפעלה והשבתה רגילים של השריר.

לחצו על 'הרם את ידך' ומיד על 'אמאלה!' כדי לצפות בהפעלת מסלול על-ישיר.


בעתיד אוסיף איך זה נראה כשיש לך פרקינסון במצב קשה והנטינגטון.38 צפיות0 תגובות