מטוסי נייר

היו היה פעם...

50 מטוסי נייר משנות ה-80! 

ומשהו קצת יותר מודרני

קפל והעף

יש גם באתרי אוריגמי -

דרך האוריגמי

 

ויש גם את השיא!

שיא העולם בזריקת מטוס למרחק

 

איך לקפל את המטוס